Europese Richtlijn 92/58 EEG

De Europese Richtlijn 92/58 EEG

De Europese Richtlijn 92/58/EEG “minimum voorschriften voor veiligheids- en gezondheidssignaleringen op het werk” is de richtlijn waarin men streeft naar de harmonisatie van de regelgeving op dit gebied. De Europese Richtlijn zelf is geen wetgeving: in Nederland is deze richtlijn vertaald en opgenomen in de Arboregeling en het Arbobesluit.

Een aantal hoofdlijnen binnen deze richtlijn:

De overheid van de EG lidstaten stelt de werkgevers verantwoordelijk om in de voorgeschreven veiligheidssignalering te voorzien.
De richtlijn is in alle lidstaten geïmplementeerd binnen de nationale wetgeving.
De richtlijn gaat uit van minimum eisen.
De gebruikte pictogrammen mogen licht afwijken of gedetailleerder zijn dan in de bijlage van de richtlijn vermelde voorbeelden. Voorwaarde is wel dat ze dezelfde betekenis uitdragen.
De afmetingen van de pictogrammen zijn niet vastgelegd. Wel is vastgelegd de verhouding tussen de achtergrondkleur en de kleur van de afbeelding. Bijvoorbeeld voor reddingsborden moet de groene kleur minimaal 50% van het oppervlak beslaan.Brandbestrijdingsmateriaal moet aangegeven worden met een pictogram of lokalisatiebord.
Belangrijk is dat in deze Richtlijn het gebruik van fluorescerende (naschijnende of langnaschijnende) kleuren en reflecterende materialen is toegestaan.
Brandbestrijdingsmateriaal moet aangegeven worden met een pictogram of lokalisatiebord.
Voorschriften voor het markeren met geel/zwarte of rood/witte markeringstape van
obstakels en gevaarlijke plaatsen.
Voorschriften voor het markeren van leidingen voor gevaarlijke stoffen.