Leiding- en Tankmarkering

Leiding- en tankmarkering

Signalering op tanks en leidingen (NEN 3050)
Conform artikel 8.12 uit de Arboregeling en Europese Richtlijn 92/58/EEG, bijlage III dienen opslagtanks en leidingen voor gevaarlijke stoffen te worden geïdentificeerd met minimaal de CLP pictogrammen, de stofnaam en de aanduiding van de medium kleur. Omdat de CLP verordening alleen de gevaren van de stof zelf definieert dienen de overige gevaren, zoals hitte of verstikkingsgevaar aangeduid te worden met de gevaarssymbolen conform de ISO 7010.  Pijlen met stromingsrichtingen, teksten met de inhoud en/of functie van de leiding verdienen aanbeveling.

Omdat er momenteel wordt gewerkt aan een ISO norm voor veiligheidsmarkering op tanks en leidingen zal de NEN 3050 op korte termijn niet worden herzien.