NEN 3011

NEN 3011

De bekendste norm voor veiligheidssignalisatie is de NEN 3011. De NVVS heeft bij de ontwikkeling van deze norm een grote invloed gehad. Deze norm is in 2004 verschenen en beschrijft de uitvoering van de benodigde veiligheidssignalisatie. In 2012 is ISO 7010 als Europese norm overgenomen. Wanneer een Europese norm  verschijnt, geldt de afspraak in Europese landen dat alle tegenstrijdige, nationale normen  worden  ingetrokken of  gewijzigd; tevens wordt de betreffende Europese norm nationaal  overgenomen. De NEN-EN-ISO 7010 is leidend geworden in het toepassen van veiligheidssignalering in Nederland. In de NEN 3011 zijn alle symbolen welke nu in de 7010 staan, komen te vervallen. De NEN 3011 bevat nu uitsluitend symbolen voor gebruik in Nederland welke niet in de 7010 voorkomen.

Beide normen hebben een duidelijke indeling qua gebruik en toepassing van de volgende symbolen:

Verbodstekens
Gebodstekens
Waarschuwingstekens
Tekens voor veilige omstandigheden
Tekens voor aanduiding van brandveiligheid
Gebruik van aanvullende tekens of teksten
Gecombineerde tekens
Het gebruik van determinanten
Samengestelde tekens als voor ingewikkelde veiligheidsaanduidingen
Veiligheidsmarkeringen