NEN 6088

NEN 6088

Brandveiligheid van gebouwen – Vluchtwegaanduiding – Eigenschappen en bepalingsmethoden

Deze norm, verschenen in 2002 beschreef de toepassing van symbolen als vluchtwegaanduiding.

In 2012 is ISO 7010 als Europese norm overgenomen. Wanneer een Europese norm  verschijnt, geldt de afspraak in Europese landen dat alle tegenstrijdige, nationale normen  worden  ingetrokken of  gewijzigd; tevens wordt de betreffende Europese norm nationaal  overgenomen.

NEN 6088:2002 was nagenoeg volledig in strijd met NEN-EN-ISO 7010. Hierdoor was het niet noodzakelijk deze norm te laten voortbestaan. De enkele nog relevante bepalingen zijn opgenomen in NEN 3011.
In januari 2013 is de NEN6088 volledig ingetrokken.