Welkom bij NVVS

De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidssignalisatie (afgekort NVVS) is een brancheorganisatie die duidelijkheid wil scheppen voor iedereen die te maken heeft met veiligheids- en gezondheidssignalisatie.

Een vereniging met leden die actief zijn als fabrikant, adviseur of verkooporganisatie van signalisatie. De vereniging wil zich houden aan de in Nederland geldende voorschriften, maar wil ook in situaties waarin geen eenduidigheid qua veiligheidssymbool bestaat, komen tot een verenigingsnorm.

Men moet hier denken aan symbolen zoals bijvoorbeeld: “Nooduitgang vrijhouden” en “Lift bij brand niet gebruiken“. Juist voor deze situaties zijn er nogal wat verschillende pictogrammen in omloop.

Het doel van de NVVS

Het komen tot: een onafhankelijke behartiging van de belangen van de leden van de vereniging, een eenduidige regelgeving op het gebied van de veiligheids- en gezondheidssignalering, een eenduidige vormgeving op het gebied van veiligheids- en gezondheidssignalering.

Het onderhouden van contacten met de overheid, controlerende overheidsinstanties, instanties die betrokken zijn bij het tot stand komen van normen en andere belangenorganisaties. 

In deze contacten staat het komen tot een eenduidige regelgeving op het gebied van de veiligheids- en gezondheidssignalering voorop. 

Bevordering van de correcte toepassing van veiligheids- en gezondheidssignalering waarbij de vereniging de voorschriften zoals vastgelegd in de Europese Richtlijnen, de Nederlandse wetgeving en de nationaal en internationaal gehanteerde normen op het gebied van veiligheids- en gezondheidssignalering als uitgangspunt zal hanteren. Het onderhouden van contacten met organisaties buiten Nederland die een gelijke doelstelling hebben. 

Om deze doelstelling te bereiken participeren leden van de NVVS actief in normcommissies bij NEN en ISO.

De vereniging staat open voor iedereen, die te maken heeft met veiligheidssignalisatie in welke vorm dan ook. Ook als u niet als adviseur, fabrikant of als verkooporganisatie op het gebied van de veiligheidssignalisatie werkzaam bent. De vereniging kent verschillende vormen lidmaatschap. Zie hiervoor onze statuten.

Met vragen kunt u altijd bij ons terecht!